k.ú.: 783986 - Opatovice u Světlé nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 5081
orná půda 105 1205334
zahrada 33 35329
travní p. mez, stráň 4 9063
travní p. plantáž dřevin 1 2880
travní p. 108 294681
lesní poz les(ne hospodář) 1 4642
lesní poz 54 938462
vodní pl. nádrž umělá 9 78556
vodní pl. tok umělý 10 2308
zast. pl. 49 27304
ostat.pl. jiná plocha 25 10905
ostat.pl. manipulační pl. 4 3565
ostat.pl. mez, stráň 3 134
ostat.pl. neplodná půda 5 2502
ostat.pl. ostat.komunikace 21 45386
ostat.pl. silnice 2 26181
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 475
Celkem KN 436 2692788
Par. KMD 436 2692788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 45
LV 47
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.09.2009
S-SK GS 1:2880 1838 16.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 06:52

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.