k.ú.: 784028 - Vlkonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555894 - Budětice NUTS5 CZ0322555894
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1195
orná půda 302 1944224
zahrada 56 34978
travní p. mez, stráň 1 216
travní p. 224 768326
lesní poz 120 484409
vodní pl. nádrž přírodní 2 348
vodní pl. nádrž umělá 2 1824
vodní pl. tok přirozený 5 3866
vodní pl. tok umělý 3 452
zast. pl. zbořeniště 1 402
zast. pl. 85 32185
ostat.pl. jiná plocha 24 11975
ostat.pl. manipulační pl. 17 20738
ostat.pl. neplodná půda 116 159695
ostat.pl. ostat.komunikace 72 59668
ostat.pl. silnice 3 19725
ostat.pl. zeleň 9 812
Celkem KN 1045 3545038
Par. KMD 1045 3545038
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 44
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 79
LV 96
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2013
S-SK GS 1:2880 1837 15.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.