k.ú.: 784079 - Vlkov u Jaroměře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574601 - Vlkov NUTS5 CZ0523574601
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 489 3750034
zahrada 180 149281
ovoc. sad 9 27619
travní p. 177 911853
lesní poz 34 55902
vodní pl. nádrž přírodní 1 767
vodní pl. nádrž umělá 13 10568
vodní pl. tok přirozený 65 61013
vodní pl. zamokřená pl. 2 1738
zast. pl. zbořeniště 3 2441
zast. pl. 209 99658
ostat.pl. jiná plocha 41 29622
ostat.pl. manipulační pl. 17 20334
ostat.pl. neplodná půda 22 19394
ostat.pl. ostat.komunikace 112 69007
ostat.pl. pohřeb. 1 1522
ostat.pl. silnice 32 43999
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3966
ostat.pl. zeleň 2 506
Celkem KN 1410 5259224
Par. DKM 1410 5259224
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 117
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 199
LV 282
spoluvlastník 452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2000
ZMVM 1:2000 01.07.1990 30.10.2000
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 21:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.