k.ú.: 784117 - Vlkovice u Mariánských Lázní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539376 - Vlkovice NUTS5 CZ0411539376
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 826515
zahrada 52 38260
travní p. 72 982688
lesní poz 18 222355
vodní pl. nádrž umělá 3 2910
vodní pl. tok přirozený 2 5628
vodní pl. tok umělý 3 1058
vodní pl. zamokřená pl. 7 31071
zast. pl. 63 33065
ostat.pl. dráha 2 48758
ostat.pl. jiná plocha 27 19338
ostat.pl. manipulační pl. 4 19541
ostat.pl. neplodná půda 30 81633
ostat.pl. ostat.komunikace 25 50227
ostat.pl. silnice 10 42623
ostat.pl. zeleň 4 12698
Celkem KN 349 2418368
Par. DKM 349 2418368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 63
LV 56
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.02.2021
DKM 1:1000 18.12.2019
S-SK GS 1:2880 1839 22.02.2021


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 22:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.