k.ú.: 784168 - Střítež u Milevska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 598852 - Vlksice NUTS5 CZ0314598852
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 346 1860747
zahrada 80 73525
travní p. mez, stráň 5 3161
travní p. 420 1808059
lesní poz 165 820501
vodní pl. nádrž přírodní 5 1962
vodní pl. rybník 1 1277
vodní pl. tok umělý 1 32
zast. pl. společný dvůr 5 5711
zast. pl. zbořeniště 1 60
zast. pl. 59 37237
ostat.pl. jiná plocha 29 50098
ostat.pl. manipulační pl. 10 6443
ostat.pl. neplodná půda 277 291217
ostat.pl. ostat.komunikace 77 65204
ostat.pl. silnice 1 33963
Celkem KN 1482 5059197
Par. KMD 1482 5059197
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 59
LV 119
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2009
S-SK GS 1:2880 1830 28.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 17:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.