k.ú.: 784214 - Uhřínovice u Voděrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576891 - Voděrady NUTS5 CZ0524576891
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 1738363
zahrada 125 133659
ovoc. sad 7 27705
travní p. mez, stráň 24 45721
travní p. 102 358059
lesní poz 19 574109
vodní pl. nádrž umělá 1 959
vodní pl. rybník 1 3189
vodní pl. tok přirozený 10 2106
vodní pl. tok umělý 5 2414
vodní pl. zamokřená pl. 1 782
zast. pl. 90 44382
ostat.pl. jiná plocha 23 10372
ostat.pl. manipulační pl. 4 14723
ostat.pl. mez, stráň 5 1595
ostat.pl. neplodná půda 1 1134
ostat.pl. ostat.komunikace 90 73537
ostat.pl. silnice 5 29822
ostat.pl. zeleň 1 106
Celkem KN 689 3062737
Par. KMD 689 3062737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 87
LV 205
spoluvlastník 456

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 01.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 27.05.2022 15:15

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.