k.ú.: 784231 - Voděrady u Českých Heřmanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581143 - Voděrady NUTS5 CZ0534581143
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 3457497
zahrada 214 242769
ovoc. sad 2 3813
travní p. 115 617856
lesní poz 37 466870
vodní pl. nádrž umělá 1 737
vodní pl. zamokřená pl. 1 1271
zast. pl. zbořeniště 4 1172
zast. pl. 142 58873
ostat.pl. jiná plocha 142 63897
ostat.pl. manipulační pl. 10 10702
ostat.pl. ostat.komunikace 96 144000
ostat.pl. pohřeb. 1 809
ostat.pl. silnice 11 49361
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11049
ostat.pl. zeleň 23 43984
Celkem KN 932 5174660
Par. DKM 931 5171221
Par. KMD 1 3439
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 56
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 138
LV 179
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2015
DKM-KPÚ 10.08.2010 1:1000 17.09.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 01:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.