k.ú.: 784249 - Voděrady u Kunštátu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582671 - Voděrady NUTS5 CZ0641582671
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 908 2790183
zahrada 307 188041
ovoc. sad 23 115556
travní p. 588 551417
lesní poz 24 465214
vodní pl. nádrž umělá 1 2927
vodní pl. tok přirozený 24 4098
zast. pl. zbořeniště 6 609
zast. pl. 266 76203
ostat.pl. jiná plocha 89 72672
ostat.pl. manipulační pl. 3 2952
ostat.pl. neplodná půda 23 15032
ostat.pl. ostat.komunikace 80 54779
ostat.pl. silnice 23 88516
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10271
ostat.pl. zeleň 1 62
Celkem KN 2371 4438532
Par. KMD 2371 4438532
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 147
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 254
LV 488
spoluvlastník 698

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 18:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.