k.ú.: 784265 - Malešín u Vodice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553328 - Vodice NUTS5 CZ0317553328
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 1258857
zahrada 57 47166
travní p. 118 340398
lesní poz 56 572906
vodní pl. nádrž umělá 2 912
vodní pl. rybník 21 46069
vodní pl. tok přirozený 6 1063
vodní pl. tok umělý 2 7869
vodní pl. zamokřená pl. 22 43539
zast. pl. společný dvůr 1 123
zast. pl. 60 28677
ostat.pl. jiná plocha 13 5171
ostat.pl. manipulační pl. 22 18082
ostat.pl. neplodná půda 3 446
ostat.pl. ostat.komunikace 51 68957
ostat.pl. silnice 1 14629
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 427
ostat.pl. zeleň 6 7132
Celkem KN 537 2462423
Par. DKM 361 2336737
Par. KMD 176 125686
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 17
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 55
LV 112
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.12.2020 1:1000 18.12.2020 *)
KMD 1:1000 26.05.2017
KM-D 1:2000 23.11.2000 26.05.2017
S-SK GS 1:2880 1829 23.11.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 15:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.