k.ú.: 784338 - Čavyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551953 - Vodňany NUTS5 CZ0316551953
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 1505147
zahrada 19 9820
ovoc. sad 3 7810
travní p. 25 165500
lesní poz 2 15857
vodní pl. nádrž umělá 1 573
vodní pl. tok přirozený 1 6075
vodní pl. tok umělý 6 8961
zast. pl. 38 17046
ostat.pl. jiná plocha 16 24616
ostat.pl. manipulační pl. 4 9083
ostat.pl. neplodná půda 12 61781
ostat.pl. ostat.komunikace 31 31946
ostat.pl. silnice 3 21613
ostat.pl. zeleň 3 104
Celkem KN 209 1885932
Par. DKM 209 1885932
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 37
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 49
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2017
DKM 1:1000 12.12.2017
DKM-KPÚ 19.10.2010 1:1000 25.10.2010 *) KPÚ
FÚO 1:2000 01.01.1971 13.12.2017
THM-V 1:2000 01.04.1961 12.12.2017
S-SK GS 1:2880 1837 01.01.1971


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 16.05.2022 23:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.