k.ú.: 784371 - Háje u Vodokrt - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558303 - Řenče NUTS5 CZ0324558303
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 339 1317988
zahrada 73 58010
ovoc. sad 3 10016
travní p. 153 238410
lesní poz 60 280975
vodní pl. nádrž umělá 3 4823
vodní pl. tok přirozený 9 2159
vodní pl. zamokřená pl. 30 5236
zast. pl. společný dvůr 6 3649
zast. pl. 48 25204
ostat.pl. jiná plocha 44 15439
ostat.pl. manipulační pl. 8 11938
ostat.pl. neplodná půda 14 13531
ostat.pl. ostat.komunikace 39 38414
ostat.pl. silnice 6 17280
ostat.pl. zeleň 1 65
Celkem KN 836 2043137
Par. DKM 836 2043137
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 48
LV 73
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2000
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 24.05.2022 14:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.