k.ú.: 784389 - Knihy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558303 - Řenče NUTS5 CZ0324558303
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 7 1716
orná půda 94 608599
zahrada 31 38267
travní p. mez, stráň 12 4455
travní p. 89 313116
lesní poz 46 253355
vodní pl. nádrž umělá 2 606
vodní pl. tok přirozený 16 14141
zast. pl. zbořeniště 3 923
zast. pl. 24 12952
ostat.pl. jiná plocha 10 5784
ostat.pl. neplodná půda 20 13269
ostat.pl. ostat.komunikace 38 26937
ostat.pl. silnice 2 3545
Celkem KN 394 1297665
Par. DKM 394 1297665
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 23
LV 50
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2000
S-SK GS 1:2880 1838 30.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 06:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.