k.ú.: 784435 - Bezmíř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530891 - Vojkov NUTS5 CZ0201530891
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2126 - Votice
Pověřený obecní úřad 21261 - Votice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 607 4185118
zahrada 100 95826
ovoc. sad 2 6805
travní p. 538 1561069
lesní poz 261 2563835
vodní pl. nádrž přírodní 8 5150
vodní pl. nádrž umělá 5 4352
vodní pl. rybník 15 51805
vodní pl. tok přirozený 17 27434
vodní pl. zamokřená pl. 1 108
zast. pl. společný dvůr 4 1530
zast. pl. zbořeniště 3 585
zast. pl. 120 72637
ostat.pl. dráha 2 8887
ostat.pl. jiná plocha 128 78296
ostat.pl. manipulační pl. 45 28971
ostat.pl. neplodná půda 66 42039
ostat.pl. ostat.komunikace 157 122167
ostat.pl. silnice 76 96665
ostat.pl. zeleň 1 7297
Celkem KN 2156 8960576
PK 2 21310
Celkem ZE 2 21310
Par. KMD 2156 8960576
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.used 23
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 118
LV 214
spoluvlastník 340

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2013
S-SK GS 1:2880 1840 30.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 20.05.2022 03:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.