k.ú.: 784559 - Vojkovice nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555738 - Vojkovice NUTS5 CZ0412555738
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 610059
zahrada 184 122406
ovoc. sad 67 476849
travní p. 162 597818
lesní poz les(ne hospodář) 39 764186
lesní poz 10 471578
vodní pl. tok přirozený 6 173408
vodní pl. tok umělý 4 3645
vodní pl. zamokřená pl. 1 4361
zast. pl. zbořeniště 6 1431
zast. pl. 230 50174
ostat.pl. dráha 13 153784
ostat.pl. jiná plocha 116 190001
ostat.pl. manipulační pl. 5 23452
ostat.pl. neplodná půda 203 231809
ostat.pl. ostat.komunikace 60 65557
ostat.pl. silnice 6 55077
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13432
ostat.pl. zeleň 1 1687
Celkem KN 1167 4010714
Par. DKM 4 13462
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 46
č.p. výroba 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 221
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 15
LV 259
spoluvlastník 340

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.03.2020 původní k.ú. Vojkovice u Hradiště II
S-SK GS 1:2880 1842


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 07/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 21:29

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.