k.ú.: 784575 - Vojkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 552488 - Vojkovice NUTS5 CZ0802552488
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 467 2553817
zahrada 222 170551
ovoc. sad 1 6374
travní p. 145 410566
lesní poz 174 1000951
vodní pl. nádrž umělá 3 2270
vodní pl. tok přirozený 17 58906
vodní pl. tok umělý 3 71033
vodní pl. zamokřená pl. 2 829
zast. pl. zbořeniště 8 3495
zast. pl. 303 88119
ostat.pl. dráha 7 44682
ostat.pl. jiná plocha 56 36259
ostat.pl. manipulační pl. 32 14579
ostat.pl. neplodná půda 134 105357
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 13398
ostat.pl. ostat.komunikace 167 121418
ostat.pl. silnice 20 160755
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8488
ostat.pl. zeleň 6 5498
Celkem KN 1785 4877345
Par. KMD 1785 4877345
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 231
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 303
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 14
LV 419
spoluvlastník 535

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.01.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 21.01.2011 reprodukce otisku mapy z r. 1927


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 17.05.2022 17:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.