k.ú.: 784613 - Vojovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558125 - Neurazy NUTS5 CZ0324558125
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 398 1415306
zahrada 83 43719
travní p. 726 1444031
lesní poz 174 893827
vodní pl. nádrž přírodní 1 736
vodní pl. nádrž umělá 3 24161
vodní pl. tok přirozený 108 16923
vodní pl. zamokřená pl. 5 7594
zast. pl. 106 62499
ostat.pl. jiná plocha 151 134323
ostat.pl. manipulační pl. 20 31868
ostat.pl. neplodná půda 119 44962
ostat.pl. ostat.komunikace 55 53626
ostat.pl. silnice 5 18028
ostat.pl. zeleň 1 214
Celkem KN 1955 4191817
Par. KMD 1955 4191817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 100
LV 145
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.10.2012
S-SK GS 1:2880 1837 01.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 03:28

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.