k.ú.: 784621 - Vojslavice nad Želivkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549126 - Vojslavice NUTS5 CZ0633549126
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 1716730
zahrada 104 92502
travní p. 193 540385
lesní poz les(ne hospodář) 4 35258
lesní poz 214 1345968
vodní pl. nádrž umělá 4 426812
vodní pl. tok přirozený 4 152682
vodní pl. zamokřená pl. 1 165
zast. pl. společný dvůr 5 168
zast. pl. zbořeniště 7 3104
zast. pl. 96 34937
ostat.pl. dálnice 4 196515
ostat.pl. jiná plocha 98 41138
ostat.pl. manipulační pl. 24 37793
ostat.pl. neplodná půda 76 32250
ostat.pl. ostat.komunikace 86 71058
ostat.pl. pohřeb. 1 1396
ostat.pl. silnice 16 97022
Celkem KN 1298 4825883
Par. KMD 1298 4825883
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 95
LV 133
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.07.2014
S-SK GS 1:2880 1838 15.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 09:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.