k.ú.: 784630 - Vojtanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539074 - Vojtanov NUTS5 CZ0411539074
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 2694879
zahrada 54 29813
ovoc. sad 12 5046
travní p. 134 805350
lesní poz 86 1100230
vodní pl. nádrž umělá 5 12570
vodní pl. rybník 4 32041
vodní pl. tok přirozený 1 338
vodní pl. tok umělý 1 42
vodní pl. zamokřená pl. 8 17225
zast. pl. společný dvůr 10 2159
zast. pl. zbořeniště 3 1872
zast. pl. 115 45003
ostat.pl. dráha 6 125884
ostat.pl. jiná plocha 149 153013
ostat.pl. manipulační pl. 19 43130
ostat.pl. neplodná půda 26 52217
ostat.pl. ostat.komunikace 121 92314
ostat.pl. silnice 14 78411
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 18246
ostat.pl. zeleň 10 9303
Celkem KN 892 5319086
Par. DKM 892 5319086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 57
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 114
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 164
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.11.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1981 11.11.2002 měřítko i 1:1000
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 13:49

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.