k.ú.: 784656 - Vojtěchov u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572501 - Vojtěchov NUTS5 CZ0531572501
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 865 3570206
zahrada 291 210297
ovoc. sad 3 10048
travní p. 415 955280
lesní poz 324 1808655
vodní pl. nádrž umělá 5 1969
vodní pl. tok přirozený 33 16782
vodní pl. zamokřená pl. 1 2985
zast. pl. společný dvůr 2 49
zast. pl. zbořeniště 1 410
zast. pl. 238 68589
ostat.pl. dráha 2 35586
ostat.pl. jiná plocha 50 12389
ostat.pl. manipulační pl. 22 23742
ostat.pl. neplodná půda 96 158709
ostat.pl. ostat.komunikace 180 186737
ostat.pl. pohřeb. 4 328
ostat.pl. silnice 12 65710
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 656
Celkem KN 2545 7129127
Par. KMD 2545 7129127
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 110
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 228
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 338
spoluvlastník 561

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2014
S-SK GS 1:2880 1839 06.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 06:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.