k.ú.: 784672 - Volárna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533882 - Volárna NUTS5 CZ0204533882
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 688 3513544
zahrada 195 118302
ovoc. sad 11 6275
travní p. 3 21931
vodní pl. nádrž umělá 3 4370
vodní pl. tok přirozený 43 53809
vodní pl. zamokřená pl. 2 8295
zast. pl. společný dvůr 1 142
zast. pl. 244 91224
ostat.pl. jiná plocha 28 11967
ostat.pl. manipulační pl. 7 44274
ostat.pl. neplodná půda 3 845
ostat.pl. ostat.komunikace 92 136380
ostat.pl. silnice 5 26769
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12489
ostat.pl. zeleň 11 7496
Celkem KN 1337 4058112
Par. DKM 12 23957
Par. KMD 1325 4034155
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 115
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 71
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 5
Celkem BUD 242
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 438
spoluvlastník 1072

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
DKM-KPÚ 10.08.2011 1:1000 30.09.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1824 29.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 17.05.2022 16:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.