k.ú.: 784711 - Mlynářovice u Volar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550671 - Volary NUTS5 CZ0315550671
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31093 - Volary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 14905
zahrada 11 10124
travní p. 183 1346075
lesní poz 147 9283591
vodní pl. nádrž umělá 5 7657
vodní pl. rybník 1 647
vodní pl. tok přirozený 5 6760
vodní pl. zamokřená pl. 3 4980
zast. pl. zbořeniště 9 1724
zast. pl. 48 16890
ostat.pl. jiná plocha 29 6220
ostat.pl. manipulační pl. 20 12986
ostat.pl. neplodná půda 109 135010
ostat.pl. ostat.komunikace 62 102997
ostat.pl. silnice 3 6623
Celkem KN 637 10957189
Par. KMD 637 10957189
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 47
LV 56
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.09.2017
KM-D 1:2000 15.03.2001 07.09.2017
S-SK GS 1:2880 1837 15.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 25.05.2022 02:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.