k.ú.: 784745 - Cudrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550671 - Volary NUTS5 CZ0315550671
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31093 - Volary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 119
travní p. mez, stráň 4 2893
travní p. 79 1722267
lesní poz 85 4962555
vodní pl. rybník 5 4954
vodní pl. tok přirozený 7 36484
zast. pl. zbořeniště 2 259
zast. pl. 9 4609
ostat.pl. jiná plocha 34 80876
ostat.pl. mez, stráň 13 8999
ostat.pl. neplodná půda 18 23734
ostat.pl. ostat.komunikace 32 61154
ostat.pl. pohřeb. 1 786
ostat.pl. silnice 2 27479
Celkem KN 292 6937168
Par. KMD 292 6937168
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 9
LV 26
spoluvlastník 31

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2017
KM-D 1:2000 15.03.2001 22.11.2017
S-SK GS 1:2880 1837 15.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 16:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.