k.ú.: 784770 - Volduchy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560251 - Volduchy NUTS5 CZ0326560251
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 466 6293818
zahrada 488 356315
ovoc. sad 2 9833
travní p. mez, stráň 1 4906
travní p. školka 1 1548
travní p. 237 935217
lesní poz ostat.komunikace 6 29233
lesní poz 36 3700427
vodní pl. nádrž umělá 2 3423
vodní pl. rybník 3 67132
vodní pl. tok přirozený 33 42147
vodní pl. tok umělý 17 13631
vodní pl. zamokřená pl. 1 955
zast. pl. zbořeniště 1 24
zast. pl. 752 305119
ostat.pl. dálnice 14 152176
ostat.pl. jiná plocha 73 68263
ostat.pl. manipulační pl. 42 82517
ostat.pl. neplodná půda 13 37136
ostat.pl. ostat.komunikace 129 273350
ostat.pl. pohřeb. 1 4782
ostat.pl. silnice 21 125241
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 47943
ostat.pl. zeleň 11 30902
Celkem KN 2356 12586038
Par. DKM 2355 12585994
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 451
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 60
bez čp/če jiná st. 126
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 3
Celkem BUD 731
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 708
spoluvlastník 969

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2021
DKM-KPÚ 15.03.2018 1:1000 19.03.2018 *)
THM-G 1:2000 17.10.1975 16.12.2021
S-SK GS 1:2880 1838 17.10.1975


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 18.05.2022 22:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.