k.ú.: 784796 - Voleč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575992 - Voleč NUTS5 CZ0532575992
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 322 3447090
zahrada 184 138535
ovoc. sad 3 12669
travní p. 78 368655
lesní poz 18 113817
vodní pl. nádrž umělá 4 2152
vodní pl. rybník 3 101589
vodní pl. tok přirozený 3 841
vodní pl. tok umělý 12 34874
zast. pl. společný dvůr 5 353
zast. pl. 198 109816
ostat.pl. dálnice 4 80752
ostat.pl. jiná plocha 51 32183
ostat.pl. manipulační pl. 11 16839
ostat.pl. ostat.komunikace 111 172714
ostat.pl. silnice 5 54825
ostat.pl. zeleň 21 93994
Celkem KN 1033 4781698
Par. DKM 1033 4781698
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 43
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 193
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 273
spoluvlastník 404

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.04.2008 1:1000 10.06.2008 *)
DKM 1:1000 20.09.2007 intravilán
S-SK GS 1:2880 1839 10.06.2008
S-SK GS 1:2880 1839 20.09.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.05.2022 19:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.