k.ú.: 784834 - Volenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551961 - Volenice NUTS5 CZ0316551961
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 15 4138
orná půda 769 4074464
zahrada 170 107776
ovoc. sad 4 12161
travní p. mez, stráň 14 9434
travní p. 407 1039415
lesní poz 137 849735
vodní pl. nádrž přírodní 1 669
vodní pl. nádrž umělá 10 6133
vodní pl. rybník 2 6749
vodní pl. tok přirozený 23 13307
vodní pl. tok umělý 63 17760
vodní pl. zamokřená pl. 2 1046
zast. pl. společný dvůr 1 196
zast. pl. zbořeniště 1 158
zast. pl. 239 94986
ostat.pl. jiná plocha 98 74135
ostat.pl. manipulační pl. 19 22921
ostat.pl. neplodná půda 190 102977
ostat.pl. ostat.komunikace 142 179834
ostat.pl. pohřeb. 1 6815
ostat.pl. silnice 6 23303
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3803
ostat.pl. zeleň 16 4768
Celkem KN 2334 6656683
Par. KMD 2334 6656683
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 130
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 15
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 228
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 8
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 52
LV 320
spoluvlastník 450

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.04.2015
S-SK GS 1:2880 1837 10.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.05.2022 03:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.