k.ú.: 784885 - Volevčice u Telče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588164 - Volevčice NUTS5 CZ0632588164
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 1985873
zahrada 70 44473
travní p. 150 549076
lesní poz 91 438552
vodní pl. rybník 13 43648
vodní pl. tok přirozený 15 14496
vodní pl. tok umělý 1 281
vodní pl. zamokřená pl. 4 3517
zast. pl. 61 28820
ostat.pl. jiná plocha 94 71681
ostat.pl. manipulační pl. 18 22513
ostat.pl. neplodná půda 33 43881
ostat.pl. ostat.komunikace 64 38550
ostat.pl. silnice 10 33012
Celkem KN 771 3318373
Par. KMD 771 3318373
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.used 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 51
LV 74
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2015
KM-D 1:2000 23.11.1999 22.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 23.11.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 07:17

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.