k.ú.: 784893 - Volfartická Nová Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562220 - Volfartice NUTS5 CZ0511562220
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 286543
zahrada 53 67080
travní p. 105 609020
lesní poz 11 548778
vodní pl. tok přirozený 1 6267
vodní pl. zamokřená pl. 3 8257
vodní pl. 3 449
zast. pl. společný dvůr 1 603
zast. pl. zbořeniště 3 664
zast. pl. 57 12415
ostat.pl. dráha 1 12458
ostat.pl. jiná plocha 23 25768
ostat.pl. manipulační pl. 1 7
ostat.pl. neplodná půda 24 51499
ostat.pl. ostat.komunikace 23 17719
ostat.pl. silnice 5 18547
ostat.pl. zeleň 1 115
ostat.pl. 9 5942
Celkem KN 338 1672131
Par. DKM 338 1672131
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 8
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 56
LV 77
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2880 31.12.1996 Od -ověř TO. Dokončení rozprac. ZMVM Volfartice.
S-SK GS 1:2880 1824 31.12.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 04:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.