k.ú.: 784907 - Volfartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562220 - Volfartice NUTS5 CZ0511562220
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 1037568
zahrada skleník-pařeniš. 1 18
zahrada 338 364893
ovoc. sad 3 8444
travní p. skleník-pařeniš. 1 278
travní p. 499 5228726
lesní poz 100 3537011
vodní pl. nádrž umělá 5 7039
vodní pl. rybník 3 34025
vodní pl. tok přirozený 12 26259
vodní pl. zamokřená pl. 5 20358
zast. pl. společný dvůr 4 929
zast. pl. zbořeniště 18 7913
zast. pl. 322 100512
ostat.pl. dráha 2 22148
ostat.pl. jiná plocha 110 256382
ostat.pl. manipulační pl. 27 74049
ostat.pl. neplodná půda 143 273238
ostat.pl. ostat.komunikace 166 173973
ostat.pl. pohřeb. 1 3613
ostat.pl. silnice 15 75606
ostat.pl. skládka 1 98140
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13343
ostat.pl. 30 52824
Celkem KN 1839 11417289
Par. DKM 1839 11417289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 166
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 314
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 388
spoluvlastník 502

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.1996 Od -ověř TO. Dokončení rozprac. ZMVM Volfartice.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.