k.ú.: 784923 - Volfířov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547441 - Volfířov NUTS5 CZ0313547441
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 785 4772196
zahrada 183 88511
travní p. 411 825933
lesní poz 187 1021639
vodní pl. nádrž umělá 3 2829
vodní pl. rybník 7 224541
vodní pl. tok přirozený 15 5150
vodní pl. tok umělý 196 33367
vodní pl. zamokřená pl. 16 7014
zast. pl. společný dvůr 2 721
zast. pl. zbořeniště 4 631
zast. pl. 157 75559
ostat.pl. jiná plocha 56 69124
ostat.pl. manipulační pl. 54 36859
ostat.pl. neplodná půda 110 65672
ostat.pl. ostat.komunikace 198 123347
ostat.pl. pohřeb. 1 1601
ostat.pl. silnice 5 32232
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5350
Celkem KN 2395 7392276
Par. DKM 42 173094
Par. KMD 2353 7219182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 143
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 225
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.04.2022 1:1000 29.04.2022 *) jednoduchá pozemková úprava
KMD 1:1000 14.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.04.2022


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 17.05.2022 05:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.