k.ú.: 784991 - Lhoty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572527 - Vortová NUTS5 CZ0531572527
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 73129
zahrada 37 20729
travní p. 125 584946
lesní poz 55 4537162
vodní pl. nádrž umělá 3 23280
vodní pl. tok přirozený 12 8411
zast. pl. zbořeniště 1 331
zast. pl. 38 8366
ostat.pl. jiná plocha 17 10832
ostat.pl. manipulační pl. 1 2072
ostat.pl. neplodná půda 21 43827
ostat.pl. ostat.komunikace 31 67844
ostat.pl. silnice 2 33120
Celkem KN 361 5414049
Par. KMD 361 5414049
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 33
LV 73
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2015
S-SK GS 1:2880 1839 09.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 18.05.2022 01:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.