k.ú.: 785008 - Vortová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572527 - Vortová NUTS5 CZ0531572527
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 549218
zahrada 146 72527
travní p. 237 1427290
lesní poz 53 4306782
vodní pl. rybník 5 84380
vodní pl. tok přirozený 5 10328
vodní pl. zamokřená pl. 2 3526
zast. pl. zbořeniště 2 338
zast. pl. 166 50106
ostat.pl. jiná plocha 59 42317
ostat.pl. manipulační pl. 3 15217
ostat.pl. mez, stráň 4 953
ostat.pl. neplodná půda 10 23072
ostat.pl. ostat.komunikace 64 120941
ostat.pl. pohřeb. 1 664
ostat.pl. silnice 7 29773
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6096
Celkem KN 843 6743528
Par. KMD 843 6743528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 76
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 162
LV 207
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2016
S-SK GS 1:2880 1839 24.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 18.05.2022 08:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.