k.ú.: 785172 - Vracov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586765 - Vracov NUTS5 CZ0645586765
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62101 - Bzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 1705
orná půda 8732 10626079
vinice 1866 1226698
zahrada 1447 857836
ovoc. sad 18 22997
travní p. 222 169214
lesní poz les(ne hospodář) 14 3046
lesní poz 1326 28106931
vodní pl. nádrž umělá 191 229736
vodní pl. tok přirozený 101 152301
vodní pl. tok umělý 786 134038
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 1
vodní pl. zamokřená pl. 83 53891
zast. pl. společný dvůr 2 2322
zast. pl. zbořeniště 15 2659
zast. pl. 2296 844924
ostat.pl. dráha 4 479093
ostat.pl. jiná plocha 589 222750
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 2697
ostat.pl. manipulační pl. 263 215533
ostat.pl. mez, stráň 1 2140
ostat.pl. neplodná půda 727 136367
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 447
ostat.pl. ostat.komunikace 2674 638277
ostat.pl. pohřeb. 1 12117
ostat.pl. silnice 33 144095
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 68070
ostat.pl. zeleň 23 48175
Celkem KN 21430 44404139
Par. DKM 21430 44404139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 18
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb. 38
č.p. rod.dům 1565
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 5
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 124
bez čp/če jiná st. 159
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 19
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 7
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 84
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 2117
byt.z. byt 129
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 14
obč.z. dílna 4
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 151
LV 3526
spoluvlastník 5379

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.09.2005
ZMVM 1:2000 01.04.1985 19.09.2005 1.4.1985 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.03.1985 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 24.05.2022 17:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.