k.ú.: 785211 - Vračovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 548022 - Vračovice-Orlov NUTS5 CZ0534548022
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 543 1890858
zahrada 166 137542
travní p. 135 274422
lesní poz 25 381783
vodní pl. nádrž přírodní 6 8161
vodní pl. rybník 3 52480
vodní pl. tok přirozený 2 5757
zast. pl. zbořeniště 6 1405
zast. pl. 104 33939
ostat.pl. jiná plocha 53 21648
ostat.pl. manipulační pl. 9 17323
ostat.pl. neplodná půda 7 9526
ostat.pl. ostat.komunikace 93 40479
ostat.pl. pohřeb. 1 640
ostat.pl. silnice 4 38308
Celkem KN 1157 2914271
Par. DKM 8 69413
Par. KMD 1149 2844858
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 56
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 92
LV 154
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.09.2010
S-SK GS 1:2880 1839 06.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 17:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.