k.ú.: 785237 - Vrahovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589250 - Prostějov NUTS5 CZ0713589250
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 913 4604416
zahrada 819 388519
travní p. 42 32765
vodní pl. nádrž umělá 4 1869
vodní pl. tok přirozený 3 13350
zast. pl. společný dvůr 1 172
zast. pl. zbořeniště 1 218
zast. pl. 1405 271408
ostat.pl. dráha 1 64520
ostat.pl. jiná plocha 95 45667
ostat.pl. manipulační pl. 58 84064
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 7565
ostat.pl. ostat.komunikace 216 184661
ostat.pl. pohřeb. 1 6363
ostat.pl. silnice 12 56457
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 26778
ostat.pl. zeleň 55 82127
Celkem KN 3647 5870919
Par. DKM 3647 5870919
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 31
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 853
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 350
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 4
Celkem BUD 1397
byt.z. byt 409
byt.z. garáž 18
byt.z. j.nebyt 16
Celkem JED 443
LV 1868
spoluvlastník 2911

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.1995
S-SK ŠD 1:2500 1925 27.12.1995 intravilán M 1:1250
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1925 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.