k.ú.: 785407 - Vranov u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584151 - Vranov NUTS5 CZ0643584151
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 135408
zahrada 493 359691
ovoc. sad 12 27714
travní p. mez, stráň 1 2492
travní p. 143 416899
lesní poz les s budovou 6 291
lesní poz ostat.komunikace 1 28009
lesní poz 53 10961279
vodní pl. nádrž umělá 1 872
vodní pl. tok přirozený 5 30660
zast. pl. zbořeniště 3 728
zast. pl. 458 94042
ostat.pl. dráha 2 272
ostat.pl. jiná plocha 101 75258
ostat.pl. manipulační pl. 1 57
ostat.pl. mez, stráň 2 4798
ostat.pl. neplodná půda 40 51263
ostat.pl. ostat.komunikace 77 71602
ostat.pl. pohřeb. 2 9333
ostat.pl. silnice 6 79615
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 65951
ostat.pl. zeleň 2 297
Celkem KN 1456 12416531
Par. DKM 1456 12416531
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 12
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 305
č.p. tech.vyb 1
č.e. garáž 13
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 455
byt.z. byt 2
obč.z. byt 8
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 11
LV 474
spoluvlastník 622

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 15.04.2003
Ins. A 1:2000 31.12.1941 14.04.2003
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.12.1941


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 28.05.2022 19:25

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.