k.ú.: 785431 - Vranová u Letovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582689 - Vranová NUTS5 CZ0641582689
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 447 1855719
zahrada 211 121695
ovoc. sad 8 24897
travní p. mez, stráň 2 5378
travní p. 194 440315
lesní poz 187 926854
vodní pl. nádrž umělá 5 109461
vodní pl. rybník 1 745
zast. pl. zbořeniště 1 97
zast. pl. 241 54539
ostat.pl. jiná plocha 126 102185
ostat.pl. manipulační pl. 28 23392
ostat.pl. neplodná půda 140 78935
ostat.pl. ostat.komunikace 102 58946
ostat.pl. silnice 14 92799
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3815
Celkem KN 1708 3899772
Par. KMD 1708 3899772
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 235
LV 353
spoluvlastník 534

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 18.05.2022 20:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.