k.ú.: 785458 - Vranová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578975 - Vranová Lhota NUTS5 CZ0533578975
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 601 1245106
zahrada 183 108182
ovoc. sad 1 3492
travní p. 626 1060520
lesní poz les s budovou 1 9
lesní poz 611 3808721
vodní pl. nádrž umělá 2 306
vodní pl. rybník 1 635
vodní pl. tok přirozený 50 33882
vodní pl. tok umělý 116 23989
vodní pl. zamokřená pl. 4 2071
zast. pl. společný dvůr 2 316
zast. pl. zbořeniště 3 460
zast. pl. 117 38600
ostat.pl. jiná plocha 124 73717
ostat.pl. manipulační pl. 6 15737
ostat.pl. neplodná půda 109 117024
ostat.pl. ostat.komunikace 105 66404
ostat.pl. silnice 7 58809
ostat.pl. zeleň 1 636
Celkem KN 2670 6658616
Par. KMD 2670 6658616
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 115
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 272
spoluvlastník 599

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 03.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 18.05.2022 09:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.