k.ú.: 785466 - Vranová Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578975 - Vranová Lhota NUTS5 CZ0533578975
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 525813
zahrada 180 109421
ovoc. sad 10 10067
travní p. 558 1328501
lesní poz 256 4996662
vodní pl. tok přirozený 66 36277
zast. pl. společný dvůr 3 1164
zast. pl. zbořeniště 2 1105
zast. pl. 125 53656
ostat.pl. jiná plocha 178 75156
ostat.pl. manipulační pl. 28 11614
ostat.pl. neplodná půda 60 112129
ostat.pl. ostat.komunikace 128 103568
ostat.pl. pohřeb. 4 5956
ostat.pl. silnice 2 41199
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 1260
ostat.pl. zeleň 3 566
Celkem KN 1805 7414114
Par. KMD 1805 7414114
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 113
byt.z. byt 36
Celkem JED 36
LV 225
spoluvlastník 365

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 08.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 16.05.2022 13:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.