k.ú.: 785504 - Vranovice pod Třemšínem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541567 - Vranovice NUTS5 CZ020B541567
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 298 3000418
zahrada 186 161806
travní p. 263 1816529
lesní poz 83 610160
vodní pl. nádrž přírodní 1 781
vodní pl. nádrž umělá 2 85836
vodní pl. rybník 3 12046
vodní pl. tok přirozený 23 21366
vodní pl. tok umělý 2 242
zast. pl. 176 81993
ostat.pl. jiná plocha 55 43227
ostat.pl. manipulační pl. 1 255
ostat.pl. neplodná půda 34 112786
ostat.pl. ostat.komunikace 79 235744
ostat.pl. silnice 32 43993
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7366
ostat.pl. zeleň 8 3445
Celkem KN 1249 6237993
Par. DKM 1249 6237993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 115
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 175
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 6
Celkem JED 22
LV 361
spoluvlastník 499

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.04.2017
DKM-KPÚ 1:1000 04.02.2015
S-SK GS 1:2880 1830 05.04.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.05.2022 18:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.