k.ú.: 785555 - Vranovská Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595101 - Vranovská Ves NUTS5 CZ0647595101
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 2360299
zahrada 142 85924
ovoc. sad 10 37193
travní p. 36 68912
lesní poz 21 1489808
vodní pl. nádrž umělá 1 2712
vodní pl. rybník 2 2673
vodní pl. tok umělý 2 347
vodní pl. zamokřená pl. 2 1320
zast. pl. zbořeniště 6 1042
zast. pl. 165 60327
ostat.pl. jiná plocha 55 19264
ostat.pl. manipulační pl. 28 16284
ostat.pl. neplodná půda 13 9168
ostat.pl. ostat.komunikace 58 60529
ostat.pl. pohřeb. 1 1473
ostat.pl. silnice 12 53713
ostat.pl. skládka 1 1573
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7025
ostat.pl. zeleň 3 459
Celkem KN 719 4280045
PK 230 1218759
GP 111 946181
Celkem ZE 341 2164940
Par. KMD 496 1808852
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 96
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. les.hosp 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 159
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 214
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 06:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.