k.ú.: 785571 - Mešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595004 - Uherčice NUTS5 CZ0647595004
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 356 5560683
zahrada 30 26033
travní p. 181 583381
lesní poz 148 1124235
vodní pl. nádrž umělá 1 3446
vodní pl. tok přirozený 34 44182
zast. pl. zbořeniště 5 3072
zast. pl. 41 35095
ostat.pl. jiná plocha 41 60184
ostat.pl. manipulační pl. 22 52648
ostat.pl. neplodná půda 12 5936
ostat.pl. ostat.komunikace 109 199443
ostat.pl. silnice 11 66135
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 661
ostat.pl. zeleň 5 11236
Celkem KN 997 7776370
Par. DKM 767 6623957
Par. KMD 230 1152413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 10
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 39
LV 82
spoluvlastník 122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2014 Přepracování na zbývající části k.ú.
DKM-KPÚ 17.08.2010 1:1000 24.08.2010 *) JPÚ-upřesnění přídělů (část extravilánu)
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.03.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 24.05.2022 17:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.