k.ú.: 785580 - Vratěnín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595110 - Vratěnín NUTS5 CZ0647595110
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 12 18121
orná půda 642 10655919
zahrada 74 49180
travní p. 76 267754
lesní poz ostat.komunikace 3 3347
lesní poz 54 2929600
vodní pl. nádrž umělá 9 44054
vodní pl. rybník 1 1031
vodní pl. tok přirozený 22 65748
vodní pl. tok umělý 2 2152
zast. pl. společný dvůr 2 472
zast. pl. zbořeniště 2 478
zast. pl. 215 111147
ostat.pl. jiná plocha 124 136966
ostat.pl. manipulační pl. 38 66449
ostat.pl. neplodná půda 4 9301
ostat.pl. ostat.komunikace 203 212576
ostat.pl. pohřeb. 2 1599
ostat.pl. silnice 49 122097
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16028
ostat.pl. zeleň 18 11206
Celkem KN 1558 14725225
Par. DKM 1558 14725225
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 63
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 27
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 1
Celkem BUD 210
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 9
obč.z. byt 2
Celkem JED 35
LV 201
spoluvlastník 291

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.08.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 20.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 07:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.