k.ú.: 785598 - Vratíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581372 - Boskovice NUTS5 CZ0641581372
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 674402
zahrada mez, stráň 1 1171
zahrada 108 70042
ovoc. sad 2 8750
travní p. mez, stráň 2 467
travní p. 213 348419
lesní poz 141 2304991
vodní pl. nádrž umělá 9 301711
vodní pl. tok přirozený 30 15152
zast. pl. 110 27469
ostat.pl. jiná plocha 37 19058
ostat.pl. manipulační pl. 1 541
ostat.pl. mez, stráň 2 1521
ostat.pl. neplodná půda 51 28909
ostat.pl. ostat.komunikace 93 41921
ostat.pl. silnice 37 62344
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1400
Celkem KN 954 3908268
Par. DKM 954 3908268
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 17
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 109
LV 156
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.04.2000
ZMVM 1:2000 01.03.1994 24.04.2000
S-SK ŠS 1:2880 1826 24.04.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 25.05.2022 11:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.