k.ú.: 785601 - Vratimov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 598879 - Vratimov NUTS5 CZ0806598879
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81192 - Vratimov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1082 3596538
zahrada 1461 1251962
ovoc. sad 2 6466
travní p. 473 780250
lesní poz les(ne hospodář) 1 180
lesní poz 438 2385423
vodní pl. nádrž umělá 12 29456
vodní pl. rybník 3 13403
vodní pl. tok přirozený 189 166476
vodní pl. zamokřená pl. 21 17761
zast. pl. společný dvůr 23 14170
zast. pl. zbořeniště 27 10113
zast. pl. 2445 537570
ostat.pl. dráha 10 120759
ostat.pl. jiná plocha 379 323255
ostat.pl. manipulační pl. 51 215718
ostat.pl. neplodná půda 66 54655
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1628
ostat.pl. ostat.komunikace 614 402166
ostat.pl. pohřeb. 1 9474
ostat.pl. silnice 48 94625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 83815
ostat.pl. zeleň 58 147692
Celkem KN 7450 10263555
Par. DKM 7450 10263555
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 130
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 38
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 1146
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 19
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če garáž 634
bez čp/če jiná st. 144
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 20
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 28
bez čp/če rod.rekr 21
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 22
bez čp/če zem.stav 61
rozestav. 12
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2385
byt.z. byt 707
byt.z. garáž 35
byt.z. j.nebyt 13
obč.z. byt 179
Celkem JED 934
LV 3304
spoluvlastník 5232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.08.2017
THM-G 1:1000 31.12.1965 24.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1965 repr. otisk mapy z r. 1930


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 18.05.2022 18:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.