k.ú.: 785644 - Vratislavice nad Nisou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 587 1670818
zahrada skleník-pařeniš. 2 287
zahrada 1523 976324
travní p. mez, stráň 4 702
travní p. skleník-pařeniš. 1 258
travní p. 1403 1993110
lesní poz 247 5894247
vodní pl. nádrž přírodní 8 7269
vodní pl. nádrž umělá 22 51708
vodní pl. tok přirozený 28 42956
vodní pl. zamokřená pl. 9 7214
zast. pl. společný dvůr 31 7990
zast. pl. zbořeniště 52 10803
zast. pl. 2410 584666
ostat.pl. dráha 57 104119
ostat.pl. jiná plocha 517 235731
ostat.pl. manipulační pl. 230 317587
ostat.pl. neplodná půda 86 56930
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 4310
ostat.pl. ostat.komunikace 729 461281
ostat.pl. pohřeb. 1 12573
ostat.pl. silnice 57 223964
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 28582
ostat.pl. zeleň 255 227490
Celkem KN 8286 12920919
Par. DKM 8286 12920919
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 202
č.p. byt.dům 137
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 27
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 31
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 11
č.p. rod.dům 1027
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 3
č.p. výroba 15
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 63
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 401
bez čp/če jiná st. 223
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 23
bez čp/če rod.rekr 29
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 2321
byt.z. byt 1470
byt.z. dílna 15
byt.z. garáž 56
byt.z. j.nebyt 38
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 167
obč.z. garáž 40
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 1791
LV 3813
spoluvlastník 6585

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.05.2000 Od -ověř TO. Přepracování.
THM-V 1:1000 01.05.1980 10.05.2000 Od -ověř THM. THM Vratislavice měř. 1:2000, 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 01.05.1980 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 20.05.2022 22:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.