k.ú.: 785652 - Vratislávka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 597104 - Vratislávka NUTS5 CZ0643597104
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 240 1829146
zahrada 70 68015
ovoc. sad 2 7270
travní p. 142 611904
lesní poz les s budovou 7 222
lesní poz 160 775097
vodní pl. nádrž umělá 1 875
vodní pl. tok přirozený 2 12259
zast. pl. 89 30031
ostat.pl. jiná plocha 16 9397
ostat.pl. manipulační pl. 33 27008
ostat.pl. neplodná půda 77 53195
ostat.pl. ostat.komunikace 59 40938
ostat.pl. silnice 16 23660
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6004
ostat.pl. zeleň 6 807
Celkem KN 921 3495828
Par. KMD 921 3495828
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 92
LV 135
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 15.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 02:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.