k.ú.: 785687 - Vráto - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535796 - Vráto NUTS5 CZ0311535796
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 336 942590
zahrada 148 59823
ovoc. sad 4 8135
travní p. 142 125551
lesní poz 2 2004
vodní pl. nádrž přírodní 2 1161
vodní pl. nádrž umělá 4 1627
vodní pl. tok přirozený 30 10818
vodní pl. tok umělý 29 2832
zast. pl. společný dvůr 6 815
zast. pl. zbořeniště 2 115
zast. pl. 277 81832
ostat.pl. jiná plocha 188 92346
ostat.pl. manipulační pl. 49 84619
ostat.pl. neplodná půda 29 47815
ostat.pl. ostat.komunikace 112 58012
ostat.pl. silnice 2 90
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5058
ostat.pl. zeleň 1 222
Celkem KN 1367 1525465
Par. DKM 1367 1525465
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 94
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 274
byt.z. byt 6
obč.z. byt 10
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 21
LV 324
spoluvlastník 440

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.05.2001
THM-V 1:1000 01.01.1973 29.05.2001 THM gr.
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 17:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.