k.ú.: 785806 - Dubany na Hané - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590185 - Vrbátky NUTS5 CZ0713590185
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 560 4802422
zahrada 228 112298
ovoc. sad 3 8887
travní p. 16 13787
lesní poz 1 2312
vodní pl. tok přirozený 5 14166
zast. pl. zbořeniště 19 4324
zast. pl. 291 95163
ostat.pl. jiná plocha 41 25445
ostat.pl. manipulační pl. 46 45018
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 4571
ostat.pl. ostat.komunikace 118 78791
ostat.pl. pohřeb. 1 4440
ostat.pl. silnice 13 64467
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6753
ostat.pl. zeleň 6 9605
Celkem KN 1356 5292449
Par. DKM 1356 5292449
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 195
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 13
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 268
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 384
spoluvlastník 565

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2007
S-SK ŠD 1:2500 1928 18.12.2007 intravilán 1:1250
S-SK ŠS 1:2880 1833 18.12.2007 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 03:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.