k.ú.: 785822 - Vrbátky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590185 - Vrbátky NUTS5 CZ0713590185
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 368 2989702
zahrada 271 112755
travní p. 15 18809
lesní poz 2 13002
vodní pl. nádrž umělá 2 16399
vodní pl. tok přirozený 4 2473
vodní pl. tok umělý 6 16390
zast. pl. společný dvůr 5 1647
zast. pl. zbořeniště 23 2420
zast. pl. 379 123765
ostat.pl. dráha 13 123475
ostat.pl. jiná plocha 42 84004
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 4201
ostat.pl. manipulační pl. 43 67493
ostat.pl. neplodná půda 3 35710
ostat.pl. ostat.komunikace 91 85794
ostat.pl. silnice 5 33029
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4264
ostat.pl. zeleň 9 12529
Celkem KN 1284 3747861
Par. DKM 1284 3747861
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 242
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 2
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. tech.vyb 2
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 6
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 373
byt.z. byt 36
Celkem JED 36
LV 444
spoluvlastník 772

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.07.2007
S-SK ŠD 1:2500 1924 02.07.2007 intravilán 1:1250
S-SK ŠS 1:2880 1833 16.05.1924 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 07:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.