k.ú.: 785857 - Louka u Vrbatova Kostelce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572535 - Vrbatův Kostelec NUTS5 CZ0531572535
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 964833
zahrada 61 44532
ovoc. sad 2 9337
travní p. 212 647217
lesní poz 17 34881
vodní pl. nádrž umělá 1 550
vodní pl. rybník 2 16554
vodní pl. tok přirozený 11 5319
zast. pl. společný dvůr 2 38
zast. pl. zbořeniště 1 43
zast. pl. 57 24286
ostat.pl. jiná plocha 115 106391
ostat.pl. manipulační pl. 5 10095
ostat.pl. neplodná půda 8 4513
ostat.pl. ostat.komunikace 63 50375
ostat.pl. pohřeb. 2 1429
ostat.pl. silnice 23 40674
Celkem KN 748 1961067
Par. KMD 748 1961067
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 27
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 56
LV 104
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.09.2014
S-SK GS 1:2880 1839 02.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 18:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.